Adatkezelési tájékoztatóHivatkozással az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikkében és a III. fejezetében foglaltakra, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-ára, a WOIMS (Székhely: A-2563 Pottenstein,  Auweg 2 ), mint adatkezelő a gyárlátogatásra történő jelentkezés során az MBMH honlapján való regisztráció során megadott személyes adatok kezeléséről az érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja:

I. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Az érintett a gyárlátogatásra történő jelentkezés érdekében az MBMH honlapján történő regisztrációjával hozzájárul adatainak kezeléséhez a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint.

Tájékoztatjuk, hogy közölt személyes adatait kizárólag a gyárlátogatási regisztrációjának nyilvántartása és a látogatás szervezése érdekében használjuk fel. Adatainak közlése, vagy a tájékoztató elfogadása hiányában gyárlátogatásra történő jelentkezését nem áll módunkban elfogadni.

II. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Társaság általüzemeltetett weboldalakon történő kommunikáció, ajánlat kérés.

IV. A kezelt adatok köre

A Társaság a regisztrálók következő adatait kezeli: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, mobiltelefonszám, e-mail cím.

V. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az WOIMS szervezetén belül személyes adataihoz a WOIMS kapcsolati munkatársai, értékesítési részlegén belül dolgozó munkatársak férnek hozzá a kommunikációs és ajánlat készítés munkálatainak előkészületei és elvégzése érdekében.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen regisztrációs lap informatikai hátterét a szerver üzemeltetőjeként az Sensor Technik Kft. (1149 Budapest,Egressy út 27-29.) biztosítja, ezért személyes adatait ezen szervezet adatfeldolgozóként megismeri, tárolja és azokat részünkre valamint részére, mint adatkezelő részére hozzáférhetővé teszi.

Sensor Technik Kft. elérhetőségei:

Cím: 1149 Budapest, Egressy út 27-29

Telefonszám: +36 30 527 7602

E-mail cím: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

VI. Az adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Társaság, ill. egyéb, arra Ön által feljogosított V. pont szerinti adatkezelők mindaddig kezelhetik, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve addig, amíg Ön személyes adatainak törlését nem kéri.

VII. Az adatkezelés módja és adatbiztonsági intézkedések

A GDPR 13. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja alapján kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, és gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásáról való tudomásszerzésünket követően az adatot késedelem nélkül töröljük.

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket foganatosít az adatok védelme érdekében. Megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elveszését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést. A biztonsági intézkedéseket a technika fejlettségi szintje szerint folyamatosan fejleszti a Társaság.

VIII. Jogorvoslati lehetőségek

Kérelmére a Társaság legfeljebb 25 napon belül írásban közli Önnel, hogy tárolunk-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, és ha igen, melyeket és milyen feltételekkel. Amennyiben az adatok helyességére és aktualitására irányuló igyekezetünk ellenére hibás információkat tárolnánk, úgy azokat az Ön kérésére kijavítjuk. 

Kérjük, hogy panaszával minden esetben először a Társaságot keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére. Amennyiben adatvédelmi incidenst kíván bejelenteni, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg

Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, módosítását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.